Kodeks postępowania ETI

Uprzejmie prosimy naszych dostawców o zapoznanie się i działanie zgodnie z kodeksem postępowania ETI.
Określa on standardy postępowania z pracownikami. Firma Mochtoys od kilku lat działa zgodnie z wytycznymi kodeksu ETI.
PDF Kodeks postępowania ETI.