Privacy policy

Administrator danych osobowych
Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych (w tym danych kontaktowych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.) jest:
Mochtoys Sp.J. Sp.J. A.Moch, K.Moch
Narutowicza 308
05-400 Otwock

Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania danych
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Mochtoys Sp.J. Sp.J. A.Moch, K.Moch w oparciu o różne podstawy prawne i w różnych celach, w tym w szczególności:

  • dane pozyskane za pomocą formularzy – w oparciu o Państwa zgodę, w celu adekwatnym do formularza (odpowiedź na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy, subskrypcja newslettera itp.) do czasu wycofania przez Państwa ww. zgody
  • dane pozyskane do wykonania umowy – gdyż są niezbędne do realizacji usługi oraz w celu informowania o zmianach oraz o nowych/podobnych usługach MOCHTOYS (tzw. marketing bezpośredni usług własnych), które mogą Państwa zainteresować, do czasu ustania współpracy lub wycofania przez Państwa zgody, a w przypadku danych przetwarzanych dla celów podatkowych, rachunkowych itp. – do czasu określonego przez szczególne przepisy prawne
  • dane kandydatów do pracy –zgodnie z wyrażoną przez kandydata zgodą na ich przetwarzanie w ramach jednego lub kilku (przyszłych) procesów rekrutacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat zakresu, celu, podstawy i czasu przetwarzania danych osobowych przedstawiamy każdorazowo, gdy je pozyskujemy (np. w formularzu online, OWU itp.). Podanie danych jest dobrowolne i nie wynika z żadnego obowiązku prawnego. W przypadku odmowy dostępu do danych nie będziemy jednak mogli odpowiedzieć na Państwa pytanie, wysłać oferty, newslettera lub zrealizować innej usługi, którą chcielibyście uzyskać od Mochtoys.

Prawa w odniesieniu do przetwarzania danych
W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Osoba, która uzna, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, może też zawsze wnieść skargę na nasze postępowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych
Nasze bazy danych są odpowiednio zabezpieczone przed wglądem osób trzecich i dostępem z zewnątrz. Odbiorcami
Państwa danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy
Mochtoys Sp.j. A.Moch, K.Moch, którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp (np. pracownicy działu sprzedaży, marketingu itd.).

Przekazywanie danych innym podmiotom
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe (np. dostawcy systemów informatycznych i usług IT) na zlecenie Mochtoys Sp.J.A.Moch, K.Moch, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

Przekazywanie danych poza EOG
Państwa dane mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się poza EOG, ponieważ korzystamy z zewnętrznych serwisów.

Automatyczne przetwarzani e danych (profilowanie)
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w
tym w formie profilowania.

Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)
Jak większość stron internetowych, również strona
www.mochtoys.com może wykorzystywać ciasteczka. Służą one identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z serwisu, dzięki czemu wiemy, jaką stronę wyświetlić oraz możemy dostosować
treści oferowane przez Mochtoys do Państwa indywidualnych preferencji.

Data wprowadzenia: 23.05.2018 r.