European Programs

Tytuł projektu:  Nowa linia produktowa w Spółce Mochtoys

Cel projektu: 

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienia konkurencyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym

poprzez koncentrację działań na innowacjach i potrzebach klientów.

Celem szczegółowym projektu jest :

• dywersyfikacja oferty produktowej Spółki Mochtoys – wdrożenie innowacji produktowej

• dywersyfikacja grup odbiorców – rozszerzenie kręgu odbiorców o dzieci z grupy wiekowej 6 miesięcy  

Beneficjent: MOCHTOYS SPÓŁKA JAWNA-A.MOCH, K.MOCH

Dofinansowanie projektu z UE:  886 050,00 zł.