Projekty unijne

MOCHTOYS sp. jawna A.Moch, K.Moch realizuje projekt  dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest wzmocnienia konkurencyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez koncentrację działań na innowacjach i potrzebach klientów.

Dokonane w ramach projektu zakupy pozwolą na efektywnie ekonomiczne uruchomienie produkcji zabawek elastomerowych.

Projekt będzie realizowany w dwóch zadaniach:

a. Uruchomienie produkcji linii wyrobów elastomerowych 

  • zakup kpl. form wtryskowych.
  • zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW

b. Promocja projektu

Koszt całkowity projektu – 1 386 210 zł
Wkład Funduszy Europejskich : 886 050,00 zl.