Certyfikaty

Chęć działania na światowym rynku zabawek wymaga od naszej firmy spełnienia najostrzejszych wymogów dotyczących produktów jak i samego procesu produkcji.

Firma Mochtoys od 2008 roku posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO:9001.

Wszystkie oferowane przez nas produkty spełniają normy bezpieczeństwa dla zabawek. Dotyczy to zarówno budowy i właściwości mechanicznych jak również składu chemicznego użytych surowców. Badania produktów prowadzone są przez akredytowane laboratoria w Polsce i za granicą – PCBC, Komag, Intertek i TUV Rheinland.

Prawidłowość przebiegu produkcji i innych procesów jest regularnie sprawdzana przez niezależne firmy audytorskiej takie jak SGS. Inspekcjom podlegają procesy techniczne i procedury działania oraz sprawy socjalne. Potwierdzeniem standardów działania jest przyznanie naszej firmie najwyższego – niebieskiego koloru w klasyfikacji wymogów technicznych firmy SGS.